Tag Archives: Gençler için Gençlerle Projesi (İSTKA)

Erkeklik Atölyesi

  ERKEKLİK ÖYKÜLERİ, ERKEKLERİN ÖYKÜLERİ Gençler için Gençlerle Projesi kapsamında 6 oturumluk bir “Erkeklik Atölyesi” gerçekleştirilecektir. Erkeklikler, toplumsal, kültürel ve tarihsel farklılıklar gösteren toplumsal inşalardır. Erkekler arasındaki farklılıkların ve hakim ataerkil erkeklik kodlarından farklı, eşitlikçi…

Dezavantajlı Gençlere Destek Amaçlı Yürütülen Çalışmaların Işığında Üniversite-Toplum İşbirliği: Gençler için Gençlerle Sempozyumu

Sultanbeyli Kaymakamlığı Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen “Gençler için Gençlerle Projesi kapsamında risk altındaki gençler ve ailelerine destek amaçlı çalışmaların ele alındığı bir sempozyum düzenlendi. Sultanbeyli Kaymakamlığı, Maltepe Üniversitesi…

MANSUR SEYİTOĞLU ile “Çalıştırılan Çocuk ve Sosyal Ağ Analizleri”

Maltepe Üniversitesi SOYAÇ ‘ın daveti üzerine, Mansur Seyitoğlu, “çalıştırılan çocuk” ve “sosyal ağ analizlerinin Gephi programıyla izlenmesi ve analizi” konularında 5 Kasım 2014 Çarşamba günü bir seminer vermiştir. Türkiye’deki çocuk koruma sistemi içerisinde, “çalıştırılan çocuk”…