İşbirliği Yapılan Kuruluşlar

YURT DIŞINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

juconiJUCONI Vakfı (Ecuador): Misyonu, sokakta yaşayan çalışan çocuklar, gençler ve aileleri için etkin çözümler araştırmak, geliştirmek ve uygulamaktır.

 

 

 

SOYAÇ çalışmaları Avrupa’daki üniversitelerin ilgisini çekmektedir. 2011-12 Bahar Döneminde 3 farklı üniversiteden gruplar Üniversitemize gelerek SOYAÇ çalışmaları hakkında bilgi almışlardır:

 

 

Avans Üniversitesi (Hollanda)logo-avans2x 

 

 

Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences (Almanya)darmstadt 

 

 

 

 

Katholic University of Applied Sciences (Almanya)logouniv

 

 

 

 

 

 

YURT İÇİNDE İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüasp

Misyonu, köklü devlet tecrübesi, engin kültür ve medeniyet birikimi, evrensel hukuk ilkeleri, ulusal plan ve politikalar ile sosyal değişim ve gelişim çerçevesinde, vizyonunu gerçekleştirmektir.

 

T.C. Maltepe Kaymakamlığı
maltepekaymakamlik

“Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte” Projesi kapsamında gençlerin okul terkini önleme amacıyla ortak bir proje yürütülmüştür. Ekim 2015’te başlanılan projeye, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında devam edilmesi planlanmaktadır.

 

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfıtürkiye cocuk yeniden özgürlük vakfı

Misyonu, suça sürüklenerek yasalarla sorun yaşayan çocuk ve gençlerin toplumsal yaşama aktif ve üretken bir biçimde katılmalarına destek olmaktır.

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı

toplum gonulleri vakfı

Toplumda aktif gönüllülük bilincini yerleştirerek, gençlerin önündeki engelleri kaldırmak suretiyle onlara destek olarak değişimin önünü açmayı hedeflemektedir, hedef kitlesi 17-25 yaş arası gençlerdir.

 

Türkiye Çocuk Sağlığı Derneği

Amaçlarından bazıları, maddi ihtiyaç ve bilgisizlik sebebiyle çocuklarına bakamayan ailelere planlı yardımda bulunmak; Türkiye’de koruyucu ve sosyal çocuk hekimliğinin yerleşmesine, böylece çocukların doğum öncesinden ergenlik yaşlarının sonuna kadar, gerek vücutça ve gerekse ruhça sağlıklı olmalarına katkıda bulunmaktır.

 

İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğücocuk sube

Polisin çocuklara yönelik olarak yürüteceği hizmetler konusunda ve ayrıca 0-18 yaş grubu çocukların gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknikleri, iletişim becerisi gibi konularda özel eğitim almış bir polis birimidir.

 

Sultanbeyli Çocuk ve Gençlik Merkezisultanbeyli

İstanbul Büyüksehir Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi ile işbirliği içinde yürütülen Sultanbeyli Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM) ailelerle, resmi kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla sıkı bir işbirliği geliştirerek çocukları topluma, aileye, eğitim hayatına kazandırmayı hedeflemektedir.

Kartal Belediyesi

kartal belediyesi

Maltepe Üniversitesi öğrencileri ve Erasmus öğrencileri, çalışmalarını Kartal Belediyesi Toplum Merkezlerinde ve ilgili kuruluşlarda yürütmektedir. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın (ASPB) işbirliği ile Çocuklarla Birlikte Projesi kapsamında Bakanlık (ASPB) himayesindeki çocuklarla 27 Ocak – 7 Şubat 2014 tarihlerinde sivil savunma eğitimi verilmiştir.

Dak-Sar Denizde Arama KurtarmaImage result for dak sar

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü’nün verdiği eğitime DAK-SAR da destek vermiş ve sertifika eğitiminin son haftası DAK-SAR tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

 

Türkiye Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği

Image result for Türkiye Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği

 

 

 

 

 

Sulukule Gönüllüleri Derneği 

sulukulelogo

Sulukule Gönüllüleri Derneği, Sulukule Platformu’nun bir parçası olarak, yıkım alanında gönüllü çalışan kişiler tarafından, 2010 yılında kuruldu. Sulukule Gönüllüleri, risk altındaki, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla çalışmayı, hak temelli faaliyetler organize etmeyi hedeflemektedir. Okulu terki önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak, SGD’nin hedeflerinin başında gelmektedir.